ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
US$13.00
.net
US$15.00
.org
US$15.00
.asia
US$17.00
.la
US$39.00
.sg
US$49.00
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
US$13.00
1 سال
US$13.00
1 سال
US$13.00
1 سال
.net
US$15.00
1 سال
US$15.00
1 سال
US$15.00
1 سال
.org
US$15.00
1 سال
US$15.00
1 سال
US$15.00
1 سال
.asia
US$17.00
1 سال
US$17.00
1 سال
US$17.00
1 سال
.me
US$12.00
1 سال
US$12.00
1 سال
US$12.00
1 سال
.biz
US$13.50
1 سال
US$13.50
1 سال
US$13.50
1 سال
.com.sg
US$49.00
1 سال
US$49.00
1 سال
US$49.00
1 سال
.sg
US$49.00
1 سال
US$49.00
1 سال
US$49.00
1 سال
.la
US$39.00
1 سال
US$39.00
1 سال
US$39.00
1 سال
.co.uk
US$8.00
1 سال
US$8.00
1 سال
US$8.00
1 سال
.uk
US$8.00
1 سال
US$8.00
1 سال
US$8.00
1 سال
.io
US$35.00
1 سال
US$35.00
1 سال
US$35.00
1 سال
.co
US$30.00
1 سال
US$30.00
1 سال
US$30.00
1 سال
.com.kh
N/A
US$0.00
2 سال
US$0.00
2 سال
.edu.kh
N/A
US$0.00
2 سال
US$0.00
2 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains